อนุทิน 92644 - นาย สุริยา ปราณี

ร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปกับท่านอาจารย์ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วิชาเอกนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เขียน 22 Jul 2011 @ 22:42 ()


ความเห็น (0)