อนุทิน 92625 - มานิดา

  ติดต่อ

ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย รวมพลังอาสาเพื่อผู้ประสบภัยในภาคเหนือ ด้วยการจัดชุดสุขอนามัย (Hygiene kits)เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของอาสายุวกาชาดให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามคำขวัญของสหพันธ์กาชาดและ สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The International Federation of Red Cross and Red Crescent : IFRC) ที่ได้กำหนดให้เป็นปีนี้เป็นปีอาสาสมัครสากล
  เขียน:  

ความเห็น (0)