อนุทิน 92625 - มานิดา

มานิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย รวมพลังอาสาเพื่อผู้ประสบภัยในภาคเหนือ ด้วยการจัดชุดสุขอนามัย (Hygiene kits)เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของอาสายุวกาชาดให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามคำขวัญของสหพันธ์กาชาดและ สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The International Federation of Red Cross and Red Crescent : IFRC) ที่ได้กำหนดให้เป็นปีนี้เป็นปีอาสาสมัครสากล
เขียน 22 Jul 2011 @ 15:53 ()


ความเห็น (0)