อนุทิน 92621 - เฒ่าธุรีดิน

ความใฝ่ฝัน เคยคิดจะทำพิพิธภัณฑ์เอกชน แต่ด้วยกฎระเบียบที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง ว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เงื่อนไขคือสิ่งของที่จัดแสดงจะต้องถูกลงทะเบียนและห้ามจำหน่ายจ่ายโอนนอกจากตกทอดทางมรดก ผมอยากถามว่าถ้าคุณมีของสะสมมูลค่าสูงเป็นร้อยเป็นพันล้าน คุณจะทำพิพิธภัณฑ์ไหม ถ้าต้องถูกตีตราห้ามจำหน่ายจ่ายโอน เป็นการริดรอนกรรมสิทธ์อย่างร้ายแรง ใครจะทำแล้วลูกหลานไทยจะมีโอกาสได้ดูของโบราณอันล้ำค่าไหม สุดท้ายก็จะต้องถูกขายออกไปต่างประเทศ ที่มีกำลังซื้อสูงกว่าและเห็นคุณค่ากว่า น่าสลดใจ ต่อไปคุณจะดูศิลปะวัตถุไทย ต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

เขียน 22 Jul 2011 @ 12:26 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:49, ()


ความเห็น (0)