อนุทิน 9230 - ดอกไม้น้อย

วันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2551 :::บทกวีของ จีระนันท์ พิตรปรีชา บนเวทีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย:::

       :::จะ ต้องข้ามอีกกี่ศพจึงพบว่า:::      

:::อำนาจที่ได้มานั้นว่างเปล่า:::       

:::จะด้านทนกี่เช้าเย็นจึงเห็นเงา::       

:::ทั้งโคตรเหง้าเงาหัวสิ้น เพราะกินเมือง:::       

:::จะต้องพลีอีกกี่ศพจึงพบฝัน:::       

:::กี่ฝ่าฟันบรรลุชัยได้หนุนเนื่อง:::       

:::จะต้องสู้อีกกี่ครั้งจึงหวังเรือง:::       

:::ชาติประเทืองประชาธิปไตยไร้แร้งรุม:::       

:::ชาติประเทืองประชาธิปไตยไร้แร้งรุม:::

ขอขอบคุณ เจ้าของรูปและเรื่อง คุณโฟล์คเหน่อ จาก

http://www.oknation.net/blog/folkner

เขียน 01 Jun 2008 @ 22:06 ()


ความเห็น (0)