อนุทิน 91903 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - Dr. Y. Yongyoot Sharing Points Center - วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ http://t.co/97EOFrJ

เขียน 09 Jul 2011 @ 07:59 () แก้ไข 09 Jul 2011 @ 22:02, ()


ความเห็น (0)