อนุทิน 91834 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE #100

เหตุผลสำคัญสำหรับการแก้ไขและส่ง "บทเรียนสำเร็จรูป"

1. นักศึกษาจะใช้ "บทเรียนสำเร็จรูป" เป็นเครื่องมือในการในการวิจัยในส่วนนวัตกรรมการเรียนการสอนในงานวิจัย ภายในวิชา "วิจัยทางการศึกษา" ภาคเรียนที่ 2/2554

2. นักศึกษาสามารถนำ "บทเรียนสำเร็จรูป" ไปปรับปรุงอีกครั้ง ทำ "วิจัยในชั้นเรียน" จริง ๆ ณ โรงเรียนที่นักศึกษาฝึกสอนอยู่ได้

3. "บทเรียนสำเร็จรูป" จะถูกนำไปจัดแสดงประมวลความรู้สำหรับการปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ

4. "บทเรียนสำเร็จรูป" จะถุกใช้เป็นตัวอย่างสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่อไป

เขียน 08 Jul 2011 @ 19:55 ()


ความเห็น (0)