อนุทิน 91731 - พช.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏมค.

  ติดต่อ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม ในพื้นที่จะใช้เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในสัปดาห์ที่๒ จะเริ่มขับเคลื่อนนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านแมด ต.ตลาด

อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อจะสร้างชุมชนบ้านแมดให้มีผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)