อนุทิน 91703 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • วันนี้อยู่ที่ชะอำ จัดอบรมศิลปะการมองโลกภายในให้กับผู้บริหาร IT โดย สวทช. เป็นเจ้าภาพ

Human KM by Enneagram

  • เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารหลายท่านทำการบ้านมาก่อนล่วงหน้า ซักถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ อย่างสนใจ และต้องการให้พูดคุยเชิงลึกต่อเนื่องจากการอบรมจนถึงดึกในวันพรุ่งนี้
  • เพียงการเริ่มต้นด้วยความใส่ใจ ก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้ทุกท่านต้องอิ่มใจ อิ่มบุญกันทั่วหน้า

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)