อนุทิน 91436 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 เช้านี้ อากาศดี ลมพัดเบาๆ

  • สายหน่อย พาพ่อไปตลาดเช้ากว่าปกติ
  • แล้ววันนี้รับหลานเรียนพิเศษ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

  • เที่ยงประชุมคณะทำงานโครงการ ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • เที่ยง ประชุมคณบดี/รอง/ผชคณบดี

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • บ่ายสามครึ่ง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ทุนการศึกษาของคณะฯ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

  •  บ่าย ฟังการนำเสนอ R to R

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • บ่าย นำสนอระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุภาพกว้าง
  • และแลกเปลี่ยนเรื่องการสำรวจครุภัณฑ์สิ้นปี

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • บ่าย ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • บ่าย ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน
เขียน 02 Jul 2011 @ 11:43 () แก้ไข 02 Jul 2011 @ 11:49, ()


ความเห็น (0)