• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

อนุทิน #91436

 เช้านี้ อากาศดี ลมพัดเบาๆ

 • สายหน่อย พาพ่อไปตลาดเช้ากว่าปกติ
 • แล้ววันนี้รับหลานเรียนพิเศษ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 • เที่ยงประชุมคณะทำงานโครงการ ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

 • เที่ยง ประชุมคณบดี/รอง/ผชคณบดี

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

 • บ่ายสามครึ่ง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ทุนการศึกษาของคณะฯ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

 •  บ่าย ฟังการนำเสนอ R to R

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

 • บ่าย นำสนอระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุภาพกว้าง
 • และแลกเปลี่ยนเรื่องการสำรวจครุภัณฑ์สิ้นปี

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

 • บ่าย ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

 • บ่าย ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)