อนุทิน 91414 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE #94

กำหนดการและรายละเอียดของใบงานกิจกรรมที่ ๑

ของนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค.รุ่น ๑๔

ที่จะเข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

อ่านรายละเอียดจากบันทึก กิจกรรมที่ ๑ ... การเข้าร่วมงานนิทรรศการ "ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียนบทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์สู่สังคม"

หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทางอนุทินครับ ;)

เขียน 01 Jul 2011 @ 23:34 () แก้ไข 01 Jul 2011 @ 23:37, ()


ความเห็น (0)