อนุทิน 91197 - นางสาวปรียนุช เค้าแคน นักเรียนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉัน นางสาวปรียนุช เค้าแคน นักเรียนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายให้เป็นมัคคุเทศก์ของโรงเรียน อยากจะรบกวนถามว่าหน้าที่ของมัคคุเทศก์จำเป็นต้อง รู้ข้อมูลเกี๋ยวกับทุกแล็ปเลยมั้ยค่ะหรือรู้เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเท่านั้นค่ะ ดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

เขียน 29 Jun 2011 @ 09:40 () แก้ไข 01 Jul 2011 @ 12:34, ()


ความเห็น (1)

ทางโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโรงเรียนในฝัน