อนุทิน 91027 - แก้ว

  ติดต่อ

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าที่ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์มา  มีลูกเสือมาช่วยอำนวยความสะดวก  ช่วยตรวจหารายชื่อ  ดูลำดับที่ให้ เก่งมากเลย...เป็นการสอนให้เด็กรู้หน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย...หลังจากลงคะแนนเสียงเลือกใครมาเป็นรัฐบาลแล้ว  พลเมืองยังมีหน้าที่คอยติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมและการทำงานของนักการเมืองที่เราเลือกให้เขามาทำหน้าที่บริหารประเทศแทนเราด้วย....อย่าวางใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)