อนุทิน 91027 - แก้ว

แก้ว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าที่ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์มา  มีลูกเสือมาช่วยอำนวยความสะดวก  ช่วยตรวจหารายชื่อ  ดูลำดับที่ให้ เก่งมากเลย...เป็นการสอนให้เด็กรู้หน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย...หลังจากลงคะแนนเสียงเลือกใครมาเป็นรัฐบาลแล้ว  พลเมืองยังมีหน้าที่คอยติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมและการทำงานของนักการเมืองที่เราเลือกให้เขามาทำหน้าที่บริหารประเทศแทนเราด้วย....อย่าวางใจ

เขียน 26 Jun 2011 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)