อนุทิน 90944 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE #77

ทบทวนข้อมูลที่ควรมีบนตารางสอน

หัวตารางสอน

* ชื่อ-นามสกุลนักศึกษาฝึกสอน

* สาขาวิชาเอกที่ฝึกสอน

* โรงเรียนที่ฝึกสอน

* ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

รายละเอียดในตารางสอน

* รหัสวิชา

* ชื่อวิชา

* อาคารเรียน/ห้องเรียน

* จำนวนนักเรียน

เขียน 24 Jun 2011 @ 19:02 ()


ความเห็น (0)