อนุทิน 9090 - นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

Drawing Rounded Rects ใน Mono.Cairo_cookbook ซึ่งใช้ gtk, ต้องการ X display (Q. ไม่มี native gtk สำหรับ darwin?) ติดตั้ง X-darwin ไว้ก่อนแล้ว พร้อม xfce ยังไม่ได้อยู่ใน dock, จัดการ keep in dock

ทดลอง run, ออกมาดูสวยดี

แก้ไข run.sh ใช้ -pkg: แทนที่จะเป็น $(pkg-config ...)

#!/bin/sh

prog=test
src=${prog}.cs
bin=${prog}.exe
lib=libcairo.so.2
cairolib="/opt/local/lib/libcairo.2.17.5.dylib"

[ ! -f ${src} ] && echo "No source file ${src}" && exit
rm -f ${bin}
mcs ${src} -pkg:gtk-sharp-2.0 -pkg:mono-cairo
[ ! -f ${bin} ] && echo "Compile failed" && exit
[ ! -e ${lib} ] && ln -s ${cairolib} ${lib}
mono ${bin} # Run

ต่อไป กลับไปดู basic programming เริ่มจาก for loop ...

 

เขียน 01 Jun 2008 @ 09:30 ()


ความเห็น (0)