อนุทิน #90840

สิ่งที่จะสามารถแบ่งปันได้ คือ การเป็น Facilitator หรือ "คุณอำนวย" ตรงกลางขององค์กร และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Workshop
เขียน:

ความเห็น (0)