อนุทิน 90281 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE # 66

แจ้งข่าวการนิเทศการสอน เอก ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเปิดเรียนผ่านไปแล้ว ๑ สัปดาห์ สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่สอง

อาจารย์นิเทศก์ของสาขา "ชีววิทยา" กำลังจะออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนแล้ว

นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. เอก ชีววิทยา เตรียมตัวให้ดี ๆ

จำนวนบันทึกประจำวัน ณ ขนาดนี้ ต้องเท่ากับ 9 บันทึกแล้ว

คนที่คิดว่า เขียนดีแล้ว อาจจะต้องเตรียมนำเนื้อความออกจากบันทึก เพื่อจัดเอกสารแล้ว Print Out ให้อาจารย์นิเทศก์ได้อ่านอีกครั้งหนึ่ง (หากเป็นอาจารย์อาวุโส)

เขียน 12 Jun 2011 @ 18:24 ()


ความเห็น (0)