อนุทิน 90244 - ปัทมาภรณ์

1. วันนี้ได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ socialnetwork  ในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น  เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ  โดยการดัดแปลงเทคโนโลยีทางการสื่อสารในยุคปัจจุบัน  ที่ไม่เพียงแค่การใช้สื่อสารกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังใช้ในการเรียนการสอนได้อีกด้วย

2.  สิ่งที่สามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้บ้าง  เช่นการดัดแปลงวิธีการเรียนการสอนจากการเรียนเฉพาะในห้องเรียนมาเป็นการเรียนในเทคโนโลยี

เขียน 12 Jun 2011 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)