อนุทิน 90232 - นางสุกัญญา พลวิก

  ติดต่อ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Social Network มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การเชื่อมโยงความรู้เนื้อหาวิชากับBlog

มีอะไรบ้างที่แบ่งบันได้

การใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตกับการจัดการเรียนรู้

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)