อนุทิน 90059 - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

ผ้าไหมลายลูกแก้ว ลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

     ผ้าไหมลายลูกแก้ว  มีมาตั้งแต่อดีตกาลกว่า  200 ปีก่อน การเรียกชื่อผ้าไหมแตกต่างไปตามท้องถิ่นบ้างเรียกว่า ผ้าแพรเหยียบ  เหตุที่เรียกก็เพราะว่าผู้ทอจะต้องเลือกเหยียบไม้สลับตะกอซึ่งมี 4 ตะกอ เพื่อให้ได้ลายผ้าที่เป็นลายผ้าที่เป้นลายเฉพาะของผ้าแพรเหยียบ ซึ่งก็คือลายลูกแก้วตามที่ต้องการ ผ้าลายลูกแก้วเป็นการทอผ้า 4 ตะกอ ยกดอกเป็นลายลูกแก้ว ผู้ทอต้องเป็นคนที่มีความชำนาญ ทอผ้าเก่ง มีความละเอียดลออและความปราณีตชาวบ้านนิยมใส่ผ้าลายลูกแก้วในการทำงานมักนิยมย้อมผ้าด้วยผลมะเกลือจะทำให้ได้เสื้อที่มีความหนา น้ำหนักเพิ่ม พ.ศ. 2545 สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศให้ผ้าลายลูกแก้วสีเหลืองดอกลำดวนเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดปัจจุบันการผลิตผ้าไหมลายลูกแก้วเป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว

ขั้นตอนการทอ

เส้นยืน  ย้อมสีเดียว เก็บตะกอ 4 ตะกอ ตามลวดลายที่กำหนด

เส้นพุ่ง ย้อมด้วยสีเดียวกับเส้นยืนหรือต่างกันก็ได้ถ้าสีต่างกันจะได้สีที่แปลกออกไป

เขียน 10 Jun 2011 @ 10:48 () แก้ไข 10 Jun 2011 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)