อนุทิน 89995 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะฯ แทน อ.ทพ.นพ.สุทิน  จินาพรธรรม ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๔

๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • บ่ายประชุมคณะกรรมการจัดงาน Dent Show & Share 2011
เขียน 09 Jun 2011 @ 07:57 () แก้ไข 09 Jun 2011 @ 07:58, ()


ความเห็น (0)