อนุทิน 89995 - ใบบุญ

  ติดต่อ

 

๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะฯ แทน อ.ทพ.นพ.สุทิน  จินาพรธรรม ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๔

๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • บ่ายประชุมคณะกรรมการจัดงาน Dent Show & Share 2011
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)