อนุทิน #89992

ง่วงแล้วพุ่งโรงเรียนตื่นตี5 อาจารย์แม่หนูเป็นครูผู้ช่วยจะถามเรืองหัวข้อที่จส่งแข่งขันค่ะเกี่ยวกับปรัชญาเศรากิจพอเพียง
เขียน:

ความเห็น (0)