อนุทิน 89992 - นาง ธนัชดา อ้นยะ

ง่วงแล้วพุ่งโรงเรียนตื่นตี5 อาจารย์แม่หนูเป็นครูผู้ช่วยจะถามเรืองหัวข้อที่จส่งแข่งขันค่ะเกี่ยวกับปรัชญาเศรากิจพอเพียง

เขียน 09 Jun 2011 @ 02:00 ()


ความเห็น (0)