อนุทิน 89992 - นาง ธนัชดา อ้นยะ

  ติดต่อ

ง่วงแล้วพุ่งโรงเรียนตื่นตี5 อาจารย์แม่หนูเป็นครูผู้ช่วยจะถามเรืองหัวข้อที่จส่งแข่งขันค่ะเกี่ยวกับปรัชญาเศรากิจพอเพียง
  เขียน:  

ความเห็น (0)