อนุทิน 89728 - ครูปอ

  ติดต่อ

วันนี้ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  เราไม่ได้เป็นคณะกรรมการ  แต่ก็ต้องเข้าไปชี้แจงสรุปงานของโรงเรียน  ทั้งในเรื่องข้อมูล O-net ข้อมูลประเมินตนเอง  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ข้อมูลผลงานทางวิชาการ  และอื่น ๆ อีกมากมาย  กว่าจะเลิกประชุมก็โรงเรียนเลิกพอดี 

และจะต้องเตรียมตัวอบรมอีกในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์  โดยนำแผนปฏิบัิติการของสถานศึกษาไปด้วย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)