อนุทิน 89525 - Ongkuleemarn

  ติดต่อ

SHORT NOTE # 44

ครูขอเปิดบันทึกใหม่ !

บันทึก : "กล่องรับแจ้งปัญหา" จากการฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ ... (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ "รับแจ้งปัญหา" ที่เกิดจากการฝึกสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

โดยลักษณะของปัญหาควรเป็นปัญหาที่เกิดจากศูนย์ฝึกฯ หรือ หลักสูตร ป.บัณฑิตฯ

ส่วนปัญหาอื่น ๆ ขอให้นักศึกษาลองฝึกแก้ไขด้วยตัวเองก่อน ;)...

เปิดรับปัญหา ๒๔ ชั่วโมง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)