อนุทิน 89408 - สำนักปฏิบัติธรรม วัดโสงหนองบัว นครราชสีมา วัดโสงหนองบัว นครราชสีมา

ระเบียบการสมัครร่วมโครงการวิจัย ฝึกสมาธิ-สติ เพื่อเป็นคนดีและเรียนเก่ง ๑. แบบควบคุม รับ ๕๐ แห่ง ๑.๑ สำหรับครูผู้สอน ๑) ทำแบบทดสอบความรู้เรื่องการฝึกสมาธิ-สติ ๒) เข้ารับการอบรมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติกำหนดอบรมทุกวันพระ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดโสงหนองบัว

 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๖๑ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป สามารถเลือกวันเวลาอบรมได้ตามสะดวก โดยกำหนดแจ้งไว้ล่วงหน้า

๓) ทำแบบทดสอบความรู้เรื่องการฝึกสมาธิ-สติ ครั้งที่ ๒ ๑.๒ สำหรับนักเรียน ๑) ก่อนเรียนทุกวิชาให้นักเรียนนั่งสมาธิแบบแสงสว่าง (เปิด ซีดีเสียง) ๒) พอจบเสียงแล้ว อย่าพึ่งให้นักเรียนออกจากสมาธิ ให้ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนในแต่ละวิชา ตามเนื้อหาที่

  ต้องการสอนในคาบเรียนนั้น

๓) สอนตามปกติ

    ๒. แบบอิสระ รับไม่จำกัด
       ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถขอรับคู่มือการวิจัย และนำไปทดลองได้โดยอิสระ ถ้ามีความประสงค์นำผลวิจัยเผยแพร่ให้ส่งรายงานผลได้ที่โครงการฯ
เขียน 28 May 2011 @ 00:37 ()


ความเห็น (0)