อนุทิน 89386 - ใบบุญ

  ติดต่อ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  • บ่าย ประชุมแผนอัตรากำลังของคณะฯ ได้เตรียมคนไว้รองรับคนที่ใกล้เกษียณและเผื่อคนเออร์รี่

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  • พาพ่อกับแม่ไปบ้านน้องชาย ได้มะม่วงอกร่องที่พ่อชอบมาเยอะเลย

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  • สายมากๆ พาพ่อไปตลาด

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  • บ่าย ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย คิดไว้ว่าจะเอาไปเล่าให้รองคณบดีฝ่ายแผนและหัวหน้างาน/หน่วยฟังหลายเรื่อง แต่กลับถึงคณะฯกลับไปเล่าให้รองคณบดีฝ่ายบริหารฟฟังก่อนเลย เพราะอาจารย์เป็นประธานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขของมข.
  เขียน:  

ความเห็น (0)