อนุทิน 89379 - จิตตปัญญาศึกษา

กำหนดการ เวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ ๓๓ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม” วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร ๔)

ดาวนโหลดข้อมูลและใบตอบรับได้ที่ http://www.ce.mahidol.ac.th/download/33.doc

เขียน 27 May 2011 @ 14:12 ()


ความเห็น (0)