อนุทิน 89069 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

ทำหน้าที่วิทยากร English Camp อีกครั้ง เป็นวันสุดท้าย blind and hit pots, Simon say, Wh-question, 3situstions of telephone call what they feel about the camp, วันเสาร์ หรือไม่ก็วันอาทิตย์มีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมชม ไร่ และบ้านที่ไร่ ที่โป่งแย้พัฒนา
  เขียน:  

ความเห็น (0)