อนุทิน 88742 - ภาทิพ

ภาทิพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรม"ค้นหาตัวตน เป็นคนที่ใช่" เป็นกิจกรรมแรกที่ เขา เธอและฉันพบกันในปีการศึกษานี้ ประเด็นในการค้นหาประกอบด้วย "สิ่งที่บอกว่าฉันเป็นเด็กศิลป์" "สิ่งที่บอกว่าฉันเป็นเด็กวิทย์"  "สิ่งทีบอกว่าฉันเป็นเด็ก พสวท." "สิ่งที่บอกว่าฉันเป็นคนดี" "สิ่งที่บอกว่าฉันมีจิตสาธารณะ"  "สิ่งที่บอกว่าฉันเป็นนักเรียน" "ปลายทางฝัน" ห้อง ๕/๑๑ บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนานที่สุด  ขณะที่ห้อง ๕/๕และ ๕/๘ เริ่มต้นอืดมากกว่าเครื่องจะร้อนใช้เวลาค่อนข้างนาน  ห้อง ๕/๒ มีความชัดเจนในสายที่เลือกเรียนเกือบทุกคน มี ๑ คนที่ไม่ใช่  และห้องนี้มีข้อมูลแสดงว่ามีจิตสาธารณะมากที่สุด  จากกิจกรรมพบว่าเด็กหลายคนค้นพบว่า ๑ ปีที่เรียนมา ทราบแล้วว่า "ตัวเองไม่ใช่ในสิ่งที่เลือกเรียน" แต่มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการเลือกเรียนต่อ...สำหรับห้อง ๕/๑๑และ๕/๘ ต้องคอยห้ามเรื่องเล่นเครื่องมือสื่อสาร

ชั่วโมงแรกของปีการศึกษา๕๔

เขียน 12 May 2011 @ 20:02 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:31, ()


ความเห็น (0)