อนุทิน 8867 - wwibul

  ติดต่อ

@8829 การค้นพบนี้สำคัญครับ สำหรับการออกแบบ nanomotor ในอนาคต

nanomotor ต้องการวิธีคิดที่ฉลาดในการบังคับให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว บิดหมุนในทิศทางที่ต้องการ การเรียนรู้ว่า ธรรมชาติก็ใช้เทคนิคนี้ และใช้อย่างไร ต่อไปเขาสามารถออกแบบระบบเลียนแบบก้าวต่อก้าวก็ได้ เพื่อสร้าง nanomotor ที่หมุนแบบบังคับทิศทางได้ แต่ใช้สารอื่น เช่น พอลิเมอร์สังเคราะห์ มาเคลือบแทน ซึ่งจะ "สั่งได้" ให้บิดหมุนตามต้องการ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)