อนุทิน #88496

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • ออกจากที่พักเมืองไทจงเดินทางไปเมืองผูหลี่
 • ไปทะเลสาปสุริยันจันทรา ดูจากแผนที่อยู่ตรงกลางของเกาะไต้ไหวัน
 • ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  • เช้าออกเดินทางไปไต้หวัน ถงสนามบินเถาหยวน ค่ำเข้าที่พัก Plaza International Hotel ที่เมือง ไทจง

  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕๔

  • ๑๙.๐๐ น. ออกเดินทางจากขอนแก่นไป กทม. สนามบินสุวรรณภูมิ

  ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  เขียน:
  แก้ไข:

  ความเห็น (0)