อนุทิน 88420 - นาง อวยพร แจ ออละมาลี

  ติดต่อ

      ดนตรีกับเด็กปฐมวัยมีคุณค่ามากมายเพราะดนตรีมีส่วนในการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ดนตรีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย พ่อแม่และครูปฐมวัยด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)