อนุทิน 88420 - นาง อวยพร แจ ออละมาลี

      ดนตรีกับเด็กปฐมวัยมีคุณค่ามากมายเพราะดนตรีมีส่วนในการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ดนตรีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย พ่อแม่และครูปฐมวัยด้วย

เขียน 07 May 2011 @ 02:52 ()


ความเห็น (0)