อนุทิน #88420

      ดนตรีกับเด็กปฐมวัยมีคุณค่ามากมายเพราะดนตรีมีส่วนในการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ดนตรีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย พ่อแม่และครูปฐมวัยด้วย

เขียน:

ความเห็น (0)