อนุทิน 8841 - ก้ามปู

ก้ามปู

เมื่อมีความรรู้สึกว่าเหงา หรือ เศร้า อย่าเอาจิตของเรา ไปไว้ที่จุดนั้น เพราะเราจะยิ่งเหงา และ เศร้ามากขึ้น แล้วจิต เราจะ อ่อนแอลง  ให้เรารับทราบว่า เรามีความรู้สึกเหงา และ เศร้า ให้จิตเรารับทราบ แล้ว เอาจิตไปอยู่กับอย่างอื่น จิต เราก็จะ ปกติ ความรู้สึกเหงา และ เศร้า ก็จะ ค่อยๆ หายไปเอง

เขียน 31 May 2008 @ 00:41 () แก้ไข 02 Jun 2008 @ 23:52, ()


ความเห็น (0)