อนุทิน 88400 - โสภณ เปียสนิท

สอนปรับพื้นนักศึกษาเข้าใหม่ เช้าและบ่ายมา 4 วัน วันเพิ่งจะหยุดเป็นครั้งแรก ในวันนี้จึงเริมจัดทำพาวเวอร์พ้อยท์ สำหรับสอนทางไกลผ่านดาวเทียม แต่เตรียมได้ไม่กี่สไลด์นัก บ่ายแก่ มีโทรศัพท์จากเลขาท่านรอง วราพร แจ้งเรื่องการประชมสัมมนาที่ กทม. เรื่อง ค่ายภาษาอังกฤษษที่นาวีภิรมย์ สำหรับคณาจารย์ที่ไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยให้ติดต่อกับทีนา และ อาจารย์นิพล เอกอุดมด้วย

เขียน 06 May 2011 @ 20:19 ()


ความเห็น (0)