อนุทิน 88324 - Ongkuleemarn

  ติดต่อ

SHORT NOTE # 5

ทดลองสร้าง "แพลนเน็ต" ชื่อ นักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รหัส 54 ... Sect.01

URL : http://gotoknow.org/planets/lists/view/graddiptp54x01

เพื่อเก็บรวบรวม "บันทึก" จาก "บล็อก" ชื่อ "เปิดใจไปกับ...(นามแฝง)..."

ของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รหัส 54

และเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาอีกด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)