อนุทิน 88310 - ศรีกรม

  • ๓ พ.ค. ทำพิธีลงนาม mou กับ กรมพัฒนฝีมือแรงงาน ณ ชั้น ๙ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๔ ณ โรงแรมทีเค แจ้งวัฒนะฯ
  • ไม่ได้เข้าเรียนฯ
เขียน 04 May 2011 @ 18:13 ()


ความเห็น (0)