อนุทิน #88212

วันแรกของการทำงาน ประชุมเช้าถึงเย็นเลย...ในการประชุมคิดต่างไม่ใช่ขัดแย้ง ต้องมองแบบสร้างสรรค์
เขียน:

ความเห็น (0)