อนุทิน 87787 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

วันนี้พยามเอา Powerpoint ขึ้นบอล์กตนเอง แต่เครื่องทำไม่ได้ สงสัยติดไวรัส ตรงนี้ต้องลงต่อให้เสร็จในโอกาสต่อไป

เป็นพิธีปิดการอบรมครูต้นแบบที่ มจร. วังน้อย 23 เม.ย. 54

เขียน 23 Apr 2011 @ 09:55 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:25, ()


ความเห็น (0)