อนุทิน 87782 - ฉวีวรรณ

ฉวีวรรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่  21 -  23  เมษายน  2554 ได้มาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ มจร.วังน้อย มีคณาจารย์จากส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต จำนวน 50 รูป/คน

เขียน 23 Apr 2011 @ 09:52 ()


ความเห็น (0)