อนุทิน #87782

วันที่  21 -  23  เมษายน  2554 ได้มาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ มจร.วังน้อย มีคณาจารย์จากส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต จำนวน 50 รูป/คน

เขียน:

ความเห็น (0)