อนุทิน 87515 - นาง อวยพร แจ ออละมาลี

หาดทรายทอง

    ไปสงกรานต์ที่วัดธาตุพนมเพื่อสรงน้ำองค์พระธาตุมีคนเป็นจำนวนมากที่รอคิว

เพื่อเทน้ำลงในเรือและดึงรอกนำน้ำขึ้นรดองค์พระธาตุเป็นสิ่งที่ดี อากาศร้อนมากเลย

แต่คนที่มาใบหน้าเปี่ยมสุขและสดชื่น ภาพลูกหลานจูงญาติผู้ใหญ่ให้ทำบุญ ภาพผู้ใหญ่

สอนลูกหลานใหอธิษฐานก่อนนำปัจจัยลงกล่องที่วัดตั้งไว้ จบลงด้วยการรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์  เดินทางกลับแวะหาดทรายทองที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร เด็กๆเล่นน้ำโขงอย่างสนุกสนานพ่อแม่นั่งดูความสุขของลูกหลาน และที่แปลกใจว่าไม่ร้อนหรือไรคือการรำวงบนหาดทรายอย่างสนุกสนาน......

 

เขียน 16 Apr 2011 @ 16:40 ()


ความเห็น (0)