อนุทิน #87337

  • ชอบประโยคหนึ่งของรุสโซใน First Discourse
  • 

"จงฟังเสียงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในความงียบแห่งกิเลส” 

 

เขียน:

ความเห็น (0)