อนุทิน 87331 - เห็ดโคลน

  ติดต่อ

สงกรานต์ปีใหม่ไทยถือเป็นโอกาสที่ดีแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามที่ครอบครัวจะได้มาพบร่วงแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามที่ครอบครัวจะได้มาพบร่วงแสดง สงกรานต์ปีใหม่ไทยถือเป็นโอกาสที่ดีแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามที่ครอบครัวจะได้มาพบร่วงแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีคุณที่สำคัญคือการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสร้าง ความรักสามัคคีที่ดียิ่ง
  เขียน:  

ความเห็น (0)