อนุทิน 87331 - เห็ดโคลน

สงกรานต์ปีใหม่ไทยถือเป็นโอกาสที่ดีแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามที่ครอบครัวจะได้มาพบร่วงแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามที่ครอบครัวจะได้มาพบร่วงแสดง

สงกรานต์ปีใหม่ไทยถือเป็นโอกาสที่ดีแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามที่ครอบครัวจะได้มาพบร่วงแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีคุณที่สำคัญคือการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสร้าง ความรักสามัคคีที่ดียิ่ง

เขียน 11 Apr 2011 @ 15:22 ()


ความเห็น (0)