อนุทิน 87267 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

งานต่อไปที่ต้องเร่งทำคือต้องรีบเขียนผลงานส่ง(พยาบาลดีเ่ด่นรางวัลเพชรกาสะลอง)เพราะต้องส่งเข้าไประดับประเทศ ได้หรือไม่คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

 สำคัญที่ว่าเราได้ทำอะไรดีๆบ้างต่างหาก

อย่างน้อยก็เป็นการรวบรวมผลงานตัวเองไว้

  เขียน:  

ความเห็น (0)