อนุทิน 87267 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

งานต่อไปที่ต้องเร่งทำคือต้องรีบเขียนผลงานส่ง(พยาบาลดีเ่ด่นรางวัลเพชรกาสะลอง)เพราะต้องส่งเข้าไประดับประเทศ ได้หรือไม่คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

 สำคัญที่ว่าเราได้ทำอะไรดีๆบ้างต่างหาก

อย่างน้อยก็เป็นการรวบรวมผลงานตัวเองไว้

เขียน 09 Apr 2011 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)