อนุทิน 87266 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

โล่งใจละ เมื่อคืนส่งงานถอดบทเรียนน้องมะปรางแล้ว

ว่าไปแล้วกิจกรรมนี้ก็สร้างสรรดีเหมือนกัน

อย่างน้อยก็บังคับให้เราต้องอ่านหนังสือเยอะแยะ

ได้ฝึกการถอดบทเรียนแบบว่าเรียนด้วยตนเอง

Learning by Doing 

เขียน 09 Apr 2011 @ 20:18 ()


ความเห็น (0)