อนุทิน 87256 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

บันทึกคำและความสำคัญจากหนังสือ ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมาคงไม่ติดคุก ได้ 3ตอนแล้ว กำลังบันทึกตอนที่4 เนื้อหาสาระเน้นไปในทางธรรมดำเินินชีวิต ของคนเพียง 2 คนเท่านั้น

คือ "คนที่เป็นนักการเมือง และคนที่ไม่ใช่นักการเมือง" 

นอกจากสองคนนี้ไม่ควรอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ หากเน็ทไม่ล่มจะนำเสนอในบันทึกต่อไปครับผม

  เขียน:  

ความเห็น (0)