อนุทิน 8659 - wwibul

wwibul

@8653 พูดคนละเรื่องได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ

ต่อไป คงมีประกาศเวลาจะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานยังงี้

"รับนักศึกษาฝึกงาน เฉพาะคนที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม และมีปริมาตรเท่ากับศูนย์ หรือหากไม่เป็นเช่นนั้น พื้นที่ผิวภาคตัดขวางขณะยืน ต้องมีค่าใกล้เคียงศูนย์"  

แต่ถ้าขี่คอต่อตัวกันได้หลายชั้น จะพิจารณารับฝึกเป็นกรณีพิเศษ  ; P

เขียน 29 May 2008 @ 23:45 () แก้ไข 29 May 2008 @ 23:52, ()


ความเห็น (0)