อนุทิน 86379 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

10-12 มีนาคม 2554 มีกำหนดการเข้ารับการสัมมนา เขียนบทความงานวิจัย ที่วิทยาเขตศาลายา ถือว่าเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่ง เพราะ แม้วันนี้ยังไม่เห็นเอกสารว่าเราได้รับอนุญาตให้เข้าสัมมนา เอกสารเดินทางช้าเสมอ slow but sure ว่าอย่างนั้น


  เขียน:  

ความเห็น (0)