อนุทิน 86379 - โสภณ เปียสนิท

10-12 มีนาคม 2554 มีกำหนดการเข้ารับการสัมมนา เขียนบทความงานวิจัย ที่วิทยาเขตศาลายา ถือว่าเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่ง เพราะ แม้วันนี้ยังไม่เห็นเอกสารว่าเราได้รับอนุญาตให้เข้าสัมมนา เอกสารเดินทางช้าเสมอ slow but sure ว่าอย่างนั้น


เขียน 09 Mar 2011 @ 15:48 ()


ความเห็น (0)