อนุทิน 86057 - R&DDMH

R&DDMH
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Bookmark: ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

http://nrpm.nrct.go.th/

ระบบ NRPM เป็นระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยของประเทศ โดยสร้างระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ โดยพัฒนาด้วย Microsoft® ASP.NET® สามารถดำเนินงานผ่านระบบเ

Tags:

เขียน 08 Sep 2010 @ 14:24 ()


ความเห็น (0)