อนุทิน 8435 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

  ติดต่อ

 

@8433 มหาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ** มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตั้งอยุ่ตามจังหวัดต่างๆ เรียกว่า วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์  ครับ เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิยาลัยสงฆ์ลำพูน   ไม่ใช่สาขาย่อย

  เขียน:  

ความเห็น (0)