อนุทิน 8435 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

 

@8433 มหาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ** มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตั้งอยุ่ตามจังหวัดต่างๆ เรียกว่า วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์  ครับ เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิยาลัยสงฆ์ลำพูน   ไม่ใช่สาขาย่อย

เขียน 28 May 2008 @ 20:19 ()


ความเห็น (0)