อนุทิน 83922 - ดร. ชฎาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว

Bookmark: Dual Mode Leaning Management/info

http://gotoknow.org/planet/dualmodeleaningmanagement/info

การเรียนรู้สองสถานะ (Dual Mode Leaning) เป็นแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบทบาทของไอซีทีเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity to Learn) ตามความสนใจบนพื้นฐานของความสามารถที่แตกต่าง การเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและความรู้ได้อย่างกว้างขวาง การสร้างภูมิ

Tags:

เขียน 25 Oct 2008 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)