อนุทิน 8342 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

@8317 ขอบคุณมากครับ อิอิ 

อปริหานิยธรรม ๗  ธรรมที่ช่วยให้เกิดความเจริญในหมู่คณะมี ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิจ ๒. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจต่างๆ ๓. ไม่บัญญัติใหม่ หรือไม่ถอนข้อกำหนดที่ประธานของหมู่ตั้งไว้แล้ว ๔. เคารพนับถือและเชื่อฟังถ้อยคำของผู้ใหญ่ ๕. ไม่ตกเป็นทาสความอยากที่เกิดขึ้น ๖. ยินดีรักษาความสงบ ๗. ตั้งใจยินดีขอให้ผู้มีศีล (มีคุณความดี) มาสู่หมู่คณะ ถ้ามาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข.

  วันนี้แนะนำธรรม แต่เช้า เพราะ ว่า วันที่ 22 พ.ค. เข้าร่วมประชุม กรรมฯ แล้ววันนี้ ต้องเข้าร่วมประชุมกับ PO  อีกแล้ว ประชุมทีครึ่งวัน หรือเป็นวัน มีเรื่องประชุมคิดเดียวแต่เรื่องพิจารณา 2-3 เรื่องใช้เวลานานมากๆ  "ความแตกต่างระหว่างความคิด" ทำให้เสียเวลาทำงานที่สำคัญอย่างอื่น

 

เขียน 28 May 2008 @ 08:02 ()


ความเห็น (0)